سدک

درباره سدک

ستاد دانشجویی مبارزه با کرونا یا به اختصار (سدک) ، مجموعه ای شامل دانشجویان دانشگاه های استان یزد است که با هدف ترویج و تزریق آرامش به جامعه‌ و ارائه خدمات و محتواهای آموزشی مناسب در جهت پیشگیری و جلوگیری از ابتلا مردم به بیماری کرونا در حال فعالیت است.