سدک

کلیپ های کرونایی

مستند روزی بازی مستند سریالی سین هشتم قسمت دوم

مستند روزی بازی مستند سریالی سین هشتم قسمت دوم


گفتگو با دکتر سلیمانی رئیس بیمارستان شهید صدوقی یزد . در این گفتگو دکتر سلیمانی با اشاره به شیب صعودی بیماری و مراجعه تعداد زیادی از بیماران به مراکز درمانی؛ خواستار رعایت نکات بهداشتی و عدم خروج از منزل توسط شهروندان شد. ...

مشاهده کلیپ
مستند سریالی سین هشتم قسمت اول

مستند سریالی سین هشتم قسمت اول


گوشه ای از صحبت ها ،مجاهدت و از خودگذشتگی های پرسنل کادر درمان بیمارستان شهیدصدوقی یزد ...

مشاهده کلیپ
تیزر مستند سریالی سین هشتم

تیزر مستند سریالی سین هشتم


گوشه ای مجاهدت ها و از خودگذشتگی های پرسنل کادر درمان بیمارستان شهیدصدوقی یزد ...

مشاهده کلیپ
کرونا و بارداری

کرونا و بارداری


پویش ضدکرونایی ...

مشاهده کلیپ
چند دقیقه با خانم دکتر دافعی مدیر گروه رشته مامایی

چند دقیقه با خانم دکتر دافعی مدیر گروه رشته مامایی


گفتگو ...

مشاهده کلیپ
سفر و کرونا

سفر و کرونا


پویش ضدکرونایی ...

مشاهده کلیپ
توصیه های کرونایی

توصیه های کرونایی


گفتگو ...

مشاهده کلیپ
علی سینا حسینی ، مجری شبکه یزددر پویش سدک

علی سینا حسینی ، مجری شبکه یزددر پویش سدک


گفتگو ...

مشاهده کلیپ
چند دقیقه همراه با خانم دکتر همتی

چند دقیقه همراه با خانم دکتر همتی


گفتگو ...

مشاهده کلیپ