سدک

مدرسه ی کرونا

دانلود اپلیکیشن برنامه درسی شکست کرونا

دانلود اپلیکیشن برنامه درسی شکست کرونا


با عرض سلام و تندرستی خدمت والدین گرامی با توجه به شرایط پیش آمده و تعطیلی مدارس و محل های آموزشی که باعث دوری دانش آموزان از بحث آموزش شده تیم سدک بر این بنا آمده که آموزش های لازم پیرامون آشنایی با ویروس کرونا و راه های پ ...

بیشتر